Vladmir Đorđević je generalni direktor kompanije Visa za jugoistočnu Evropu (JIE) i istovremeno obavlja funkciju direktora Centrale za JIE iz kancelarije u Beogradu. Vladimir je u kompaniji Visa zadužen za šest tržišta – Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju i teritoriju Kosova.

Vladimir se kompaniji Visa pridružio 2004. godine kao menadžer za razvoj poslovanja vodeći potrfolio od preko 40 klijenata i Visa partnera u JIE regionu. Đorđević je 2007. godine postao regionalni direktor za Srbiju i Crnu Goru odgovoran za održavanje liderske pozicije kompanije Visa na oba tržišta.

Tokom 13 godina u kompaniji Visa, Đorđević je pokrenuo i realizovao brojne uspešne projekte: otvaranje novih kanala elektronskog plaćanja: vlade, porezi, komunalije; lansiranje prvog Visa Platinum programa za jugoistočnu Evropu; uvođenje Visa payWave tehnologije, dok su na našem tržištu Visa klijentima, prvi put u CISSEE regionu, omogućene usluge bazirane na cloud-u. Đorđević je bio uključen i u lansiranje prve VCAS usluge u Makedoniji, odnosno CEMEA regionu.

Osim razvoja i unapređenja Visa poslovanja, Vladimir je aktivno učestovao u pokretanju i realizaciji brojnih programa finansijske pismenosti u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, a uz podršku Narodne banke Srbije. U 2017. godini Visa je postala partner na projekatu za uključivanje finansijskog opismenjavanja u obrazovni sistem Republike Srbije, a Đorđević je 26. septembra 2017. sa ministrom prosvete, obrazovanja i tehnološkog razvoja Republike Srbije Mladenom Šarčevićem potpisao Protokol o saradnji na projektu FinPis.

Vladimir ima više od 16 godina iskustva u kartičarstvu.