Zajedno možemo učiniti više za našu planetu

Neutralisali smo ugljen-dioksid i prešli na 100% obnovljivu električnu energiju.¹ Sada radimo na pokretanju održive trgovine i podržavamo hitne ekološke akcije i prelazak na niskougljeničnu ekonomiju.