• Društveni uticaj

    Kompanija Visa je posvećena unapređenju inkluzivnog, pravičnog i održivog ekonomskog rasta, svuda za sve.

Želimo da svi i svuda napreduju

Društveni uticaj je deo posvećenosti kompanije Visa unapređenju inkluzivnog, pravičnog i održivog rasta, svuda, za sve. Naš fokus je na pokretanju inicijativa koje će pomoću naše mreže, naših proizvoda, naših finansijskih resursa, kao i pomoću stručnosti i posvećenosti naših zaposlenih dopreti do onih koji su tradicionalno nedovoljno opsluženi. Mi želimo da im obezbedimo sredstva koja će im pomoći da unaprede svoje zajednice, ekonomsku egzistenciju i poslovanje.

Mala preduzeća

50 M

Zalažemo se da do 2023. digitalizujemo 50 miliona malih i mikro preduzeća širom sveta. Ovo je deo naših napora za unapređenje digitalne pravičnosti.

Pravičnost i inkluzija

500 M

Naš cilj je ispunjen – do 2020. godine uspeli smo da obezbedimo pristup nalozima za digitalno plaćanje za 500 miliona ljudi bez bankovnog računa / bez adekvatnog pristupa uslugama. Ovu misiju nastavljamo i dalje.

Zajednica

85 %

Tokom fiskalne 2021. godine, 85% naših zaposlenih učestvovalo je u Visa programima kako bi se odužili svojim zajednicama.


Istaknuti programi i partnerstva


Zaposleni prave razliku

Kompanija Visa ohrabruje i podržava zaposlene da pomognu na načine koje njih inspirišu, bilo da je u pitanju volontiranje, doniranje ili osnaživanje ljudi i zajednica kojima je to najpotrebnije.

Visa fondacija