Zajednice napreduju sa uspehom pojedinaca i malih preduzeća

Aktivno sarađujemo sa finansijskim institucijama, vladama i finansijsko-tehnološkim kompanijama kako bismo zajednicama i stanovništvu sa nedovoljnim brojem usluga i banaka pružili pristup inovativnim finansijskim rešenjima. Takođe, tokom pandemije pomogli smo i podržali smo front-line organizacije i mala preduzeća.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.