Visa Business

Visa Business

Pogodnosti Visa Business kartica

 • Pratite troškove i stanje na računu
 • Izveštaji o svim transakcijama (datum, mesto, iznos)
tablet
 • Pratite troškove poslovanja
 • Pratite izdatke po kategorijama
 • Postavljate limite na karticama za zaposlene
 • Možete da kupujete i lokalno, i online
 • Možete da plaćate bilo koju robu i usluge (npr. gorivo na benzinskim stanicama, nameštaj, avio-karte, hotelske i rezervacije u restoranima)
 • Pomoć na putovanjima u inostranstvo (uključujući zdravstveno osiguranje)
 • Reizdavanje kartice i pristup gotovini
 • U pojedinim zemljama – specijalno osiguranje za iznajmljivanje vozila
 • Možete da uplatite i podižete sredstva sa aktivnog računa bez čekanja
 • Ne zavisite od gotovine i čekova
 • Koristite karticu i kod kuće i na poslovnim putovanjima

Visa Business kartice su prihvaćene na milionima lokacija širom sveta i u sklopu globalne Visa mreže bankomata. 


Specijalne privilegije za korisnike Visa Business kartica

Globalna korisnička podrška

Medicinska i pravna podrška

Specijalni popusti u hotelima

YQnow Group —  usluga pratnje na aerodromu


Rešenja za mala preduzeća


Visa konsijerž sa Čet Bot podrškom

Visa Čet Bot kanal omogućava korisnicima da dobiju sve potrebne informacije o pogodnostima koje se odnose na Visa Business kartice.

Informacije je moguće dobiti klikom na dugme Visa for Business u okviru Visa konsijerž Čet Bot menija.

Kako da uključite Čet Bot podršku?

Eksternim veb-sajtovima upravljaju i njihovi su vlasnici treća lica, a Visa ne daje garancije o tačnosti ili potpunosti bilo koje informacije, uključujući ponude.


Lista izdavalaca Visa Business kartica


Pitanja i odgovori

Ponude za biznis kartice