• Visa pruža podršku kad god vam zatreba

    Pronađite informacije koje će vam pomoći da rešite probleme i da saznate više o pogodnostima koje imaju korisnici Visa kartice.

An illustration of an airplane, star, baseball, spoon and fork inside circles.

Pogodnosti kartice

Iskoristite pogodnosti koje vam nudi Visa kartica.
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

Bezbednost

Koristite vašu karticu na pouzdan i bezbedan način.
Illustration of an airplane going around the globe.

Podrška na putovanjima

Plaćajte bezbedno dok ste u pokretu.

Trgovačka provizija

Izgubljena ili ukradena Visa kartica?

Ako ste izgubili karticu, pozovite kompaniju Visa na broj 1-800-847-2911.

An illustration of an airplane, star, baseball, spoon and fork inside circles.

Pogodnosti kartice

Iskoristite maksimalno pogodnosti svoje kartice.
Gavel

Sporne naplate

Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Pravila i međurazmena

Informišite se o doplati.


desk-related-info-1600x900