• Visa Secure sa protokolom EMV® 3-D Secure

    Provera identiteta najnovije generacije, koja globalnu e-trgovinu čini bezbednom u realnom vremenu.
Visa Secure logo.

Za više informacija obratite se direktno svom izdavaocu Visa kartice