Visa Secure sa protokolom EMV 3-D Secure Authentication

Visa je pre više od 15 godina stvorila protokol 3-D Secure kako bi zaštitila transakcije u e-trgovini uvođenjem dodatnog nivoa provere identiteta pre izvršenja autorizacije. 3-D Secure (3DS) omogućava razmenu podataka između trgovca, izdavaoca kartice i, po potrebi, potrošača, radi potvrde da je transakcija pokrenuta od strane zakonitog vlasnika računa.

Pogodnosti


Resursi

Šta je EMV 3-D Secure?

Saznajte više o tome kako EMV 3-D Secure čini transakcije e-trgovine bezbednijim u realnom vremenu.

Infografika za Visa Secure sa protokolom EMV 3-D Secure

Pogledajte list sa prikazom o funkcionisanju protokola EMV 3-D Secure.

Spisak dobavljača i dokumentacija

Za odobrenu listu dobavljača protokola 3-D Secure i dokumentaciju za postizanje usklađenosti, posetite sajt za Visa Secure Services.

Visa Secure logo.

Visa Secure dokumenti i smernice

Odmah pristupite Visa Secure dokumentima, smernicama brendova i najčešćim pitanjima klijenata.

Za više informacija obratite se direktno svom izdavaocu Visa kartice