• Visa Secure sa protokolom EMV® 3-D Secure

    Provera identiteta najnovije generacije, koja globalnu e-trgovinu čini bezbednom u realnom vremenu.

Visa Secure sa protokolom EMV 3-D Secure Authentication

Visa je pre više od 15 godina stvorila protokol 3-D Secure kako bi zaštitila transakcije u e-trgovini uvođenjem dodatnog nivoa provere identiteta pre izvršenja autorizacije. 3-D Secure (3DS) omogućava razmenu podataka između trgovca, izdavaoca kartice i, po potrebi, potrošača, radi potvrde da je transakcija pokrenuta od strane zakonitog vlasnika računa.

Pogodnosti


Resursi

Visa Secure logo.

Za više informacija obratite se direktno svom izdavaocu Visa kartice