Nabavite domen i i-mejl adresu, kreatora veb-sajtova, kao i hosting počevši od 1,49 USD mesečno sa Visa Business karticama

ResellerClub je ICANN akreditovani registrator koji omogućava klijentima malog i srednjeg poslovanja lakši, brži i sigurniji pristup internetu.

Kako je ResellerClub koristan za vaše poslovanje?

ResellerClub je hosting provajder koji razvija hosting rešenja za mala i srednja preduzeća. Uključuje domene, veb hosting, profesionalnu i-poštu, kreatore veb stranica, bezbednosna rešenja.

 

Zašto ResellerClub?

  • Mogućnost da postanete sopstveni veb-hosting ili upravljajte veb lokacijama svih svojih klijenata koji se bave veb dizajnom, na jednom panelu sa interfejsom koji je jednostavan za korišćenje.
  • Posebna i posvećena danonoćna podrška koju pruža tim od 50 ljudi.
  • Garantovano vreme 99,99%  neprekidnog rada, zahvaljujući visokostepenom centru za obradu podataka, rezervnim komunikacijskim kanalima sa Internet provajderima i zaštitom.

Izaberite ime domena koje se završava na .IN, .NET, .ME, .COM, .ONLINE i kreator veb lokacija sa 5 stranica/neograničeni hosting + SSL ili 3 naloga i-pošte (svaki po 5 GB) počevši od 1, 49 USD mesečno sa Visa Business karticama.

Kako da iskoristite ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
  2. Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  3. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli ​​na sajt prodavca.
  4. Izaberite paket i registrujte se unosom traženih podataka.
  5. Platite paket svojom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. januara 2023. do 31. decembra 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ova ponuda je specijalno za Visa klijente prilikom kupovine paketa za veb sajt. ResellerClub će posedovati sve klijente

koji naprave porudžbinu preko ovog sajta, ResellerClub će biti odgovoran za pružanje podrške na nivou administratora za ove klijente. ResellerClub zadržava pravo da prekine ovu ponudu bez daljeg obaveštenja za Poshvine ili Visa korisnike. Svi paketi su godišnje kupovine. Na kraju perioda porudžbine, odnosno u trenutku obnove, biće naplaćeni troškovi obnove za proizvode u paketu, isključujući popust. ResellerClub zadržava pravo da revidira cene tokom promotivnog perioda bez prethodnog obaveštenja. Ova ponuda se odnosi i na nove i na postojeće korisnike.

Uslovi i Odredbe Visa Kompanije

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!