Ostvarite 30% popusta na ProfitBooks SMB Plan uz Visa Busines karticu

ProfitBooks je najbolji softver za upravljanje zalihama kome veruje 35.000 kompanija u SAD, UAE, Indiji i 21. drugoj zemlji

Kako ProfitBooks softver može da koristi vašem poslovanju?

ProfitBooks je brzo rastući i jednostavan za korišćenje softver za knjigovodstvo na mreži. Omogućava vam da kreirate fakture, pratite troškove i upravljate zalihama bez ikakvog računovodstvenog znanja.

 

Zašto ProfitBooks?

 • Mogućnost kreiranja profesionalnih procena ili faktura, praćenja kašnjenja u plaćanju i potraživanja pomoću izveštaja o prodaji u nekoliko klikova;
 • mogućnost da se pojednostavi radni tok kupovine, da se prate proizvodni procesi i kretanja zaliha u više skladišta i da se upravlja serijama proizvoda;
 • pored evidentiranja prihoda i rashoda, mogućnost vođenja zapisa u dnevniku i upravljanja porezima, kreiranja detaljnih poreskih izveštaja;
 • uvek blagovremeno podnošenje poreske prijave;
 • mesečno izveštavanje o finansijskim rezultatima;
 • podrška stručnih računovođa za rešavanje vaših pitanja.

Kako da iskoristite ponudu?

 1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer da biste dobili kod kupona.
 2. Kliknite na dugme Go to website i idite na veb lokaciju partnera.
 3. Registrujte se unosom traženih podataka.
 4. Izaberite proizvod "ProfitBooks SMB Plan" i dodajte ga u korpu.
 5. Unesite kod kupona i platite porudžbinu vašom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. decembra 2022. do 31. decembra 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ponuda važi samo za korisnike Visa Business kartica. Ponuda važi samo za prvu godinu pretplate. Od druge godine primenjuje se standardna naknada za obnavljanje. Kod kupona za popust se primenjuje na trenutne cene za tarifne planove na veb stranici ProfitBooks. Ponuda se ne može kombinovati sa drugim ponudama. Kod kupona se mora iskoristiti u periodu važenja. Kod kupona se ne može preneti na drugu osobu.

Uslovi i odredbe Visa kompanije

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!