Microsoft 365 by Meridian

Ostvarite 25% popusta na Microsoft 365 pakete kod Meridiana uz Visa Business karticu.
Microsoft 365 je softverski proizvod kompanije Microsoft koji kombinuje skup web usluga koje se distribuiraju na osnovu pretplate po šemi „softver kao usluga“.
Meridian Solutions je partner za cloud rešenja prvog nivoa (CSP) i zlatni Microsoft partner za produktivnost u cloud-u.

Kako Microsoft 365 može da koristi vašem poslovanju?

Microsoft 365 je jedini ekosistem usluga i programa koji su međusobno integrisani i pružaju jedinstvenu platformu za svakodnevno funkcionisanje vašeg poslovanja. Vaši zaposleni rade u okruženju koje im omogućava da se usredsrede na poslovne zadatke, koriste poznate alate i da ih neometano prebacuju između različitih programa i usluga.


Zašto Microsoft 365?

 • Integrisano okruženje za saradnju. 
 • Uvek ažurni softver za produktivni rad. 
 • Pristup Office 365 proizvodima bilo gde. 
 • Pouzdana zaštita podataka i čuvanje poverljivih informacija. 
 • Fleksibilna konfiguracija funkcionalnosti korišćenih usluga. 

 

Posebna Microsoft 365 by Meridian ponuda za korisnike Visa Business kartica 

Ostvarite 25% popusta na Microsoft 365 pakete kod Meridian-a uz Visa Business karticu.


Kako iskoristiti ponudu?

 1. Idite na veb stranicu Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer. 
 2. Unesite prvih 9 cifara broja vaše Visa Business kartice radi provere.
 3. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli na sajt partnera. 
 4. Izaberite valutu plaćanja i plan koji su vam potrebni. 
 5. Kliknite na dugme „Buy Now And Get 25% Discount“.
 6. Unesite tražene podatke i naručite da biste iskoristili ponudu.

Ponuda važi od 01. juna 2023. 00:00 GMT do 31. marta 2024. 23:59 GMT.


Uslovi i odredbe 

Uslovi i odredbe Partnera

Meridian će obezbediti popust od 25% na kupovinu odgovarajućih proizvoda/usluga. 

Ove usluge zahtevaju plaćanje unapred. 

Sve promene u pretplati ili dodatnim resursima rezultiraće naplatom. 

Politika otkazivanja: otkazivanje usluga zahteva otkazni rok od najmanje mesec dana. 

Jednom postavljena porudžbina ne može da se vrati. Otpremljene porudžbine se ne mogu otkazati ili zameniti. 

Uslovi i odredbe Visa

Detalji ponude su zasnovani na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo vas da proverite dostupnost i validnost Ponude direktno kod Partnera. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove Ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i pristaje na to da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge u okviru ove Ponude predstavlja ugovor isključivo između prodavca i njega/nje, a Visa nije i neće biti stranka u njoj. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe ili usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i pristaje na to da: Bilo koji prigovor, pritužbu ili spor bilo koje prirode koji proizilaze iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Prigovor“) Korisnik Visa kartice mora da reši direktno sa Partnerom, i Korisnik Visa kartice neće imati nikakve zahteve prema kompaniji Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnom obimu dozvoljenim zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kom licu za bilo kakav gubitak, štetu, troškove ili prigovor (bilo direktan ili indirektan) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, štetom ili propustom koji nastaje usled ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude. 

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!