Kako je usluga Keap korisna za vaše poslovanje?

Keap je alat CRM i automatizacije prodaje za mala preduzeća i preduzetnike koji vam omogućava da kreirate i promovišete događaje, upravljate registracijama, pratite učesnike i potencijalne klijente i analizirate rezultate vašeg događaja na jednom mestu. 


Zašto Keap?

  • pojednostavljeno planiranje i upravljanje događajima – Keap vam omogućava da kreirate i upravljate svim aspektima događaja, uključujući registraciju, prodaju ulaznica i marketinške kampanje putem e-pošte za promociju događaja.
  • automatsko praćenje – mogućnost automatskog slanja naknadnih e-poruka učesnicima nakon događaja, pomažući da se poveća angažovanje i konverzija.
  • poboljšano generisanje potencijalnih klijenata – funkcije hvatanja i praćenja potencijalnih klijenata mogu pomoći da se identifikuju i neguju potencijalni klijenti generisani na događaju.


Specijalna ponuda od Keap za vlasnike biznis kartica Visa

Uštedite 50% u prva 3 meseca korišćenja Keap uz biznis karticu Visa.


Kako iskoristiti ponudu? 

  1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme «Claim Offer».
  2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu partnera.
  3. Kliknite na dugme «Get discount», unesite tražene podatke i dostavite obrazac.
  4. Predstavnik Keap će vas kontaktirati i obavestiti vas o sledećim koracima.

Ponuda važi od 01. avgusta 2023., 00:00 GMT do 30. juna 2024., 23:59 GMT.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Keap snosi punu odgovornost za ovu ponudu. Ponuda važi samo za mesečne pretplate.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Vlasnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane vlasnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Vlasnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema Visa-u. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!