Kako je platforma EngageBay korisna za vaše poslovanje?

Onlajn platforma EngageBay nudi marketinške kampanje putem e-pošte, prilagođene veb obrasce, moćan kreator odredišnih stranica, automatizaciju marketinga, sekvence e-pošte, praćenje društvenih mreža, moćan sistem za upravljanje sadržajem i još mnogo toga.

 

Zašto EngageBay?

  • mogućnost prikupljanja i analize svih podataka o interakciji sa kupcima, kao i privlačenja novih potencijalnih klijenata putem obrasca za snimanje i iskačućih prozora na veb lokacijama.
  • dostupnost alata za email marketing, pomoću kojih možete pokrenuti marketinške, servisne, informativne i druge vrste email kampanja, kao i pratiti njihov učinak (otvaranja, klikovi i druge metrike).
  • mogućnost razvoja i automatizacije toka prodaje pokretanjem automatskih slanja poruka na osnovu određenih radnji posetilaca na veb lokaciji, servisu ili aplikaciji.
  • ugrađena CRM platforma, koja uključuje modul za upravljanje kontaktima, segmentaciju kontakata za ciljanje reklamnih kampanja, upravljanje zadacima, planiranje događaja, sastanke itd.
  • prisustvo modula za automatizaciju prodaje, pomoću kojeg možete kontrolisati porudžbine i transakcije, pratiti e-poštu i upućivati dolazne i odlazne pozive direktno iz CRM-a koristeći opciju onlajn telefonije.

 

Specijalna ponuda od EngageBay za vlasnike biznis kartica Visa

Dobijte 30% popusta na bilo koji plan od EngageBay uz biznis karticu Visa.

 

Kako iskoristiti ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine, kliknite na dugme «Claim Offer» i unesite prvih 9 cifara broja vaše biznis kartice Visa za validaciju.
  2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu partnera za registraciju.
  3. Platite svojom biznis karticom Visa da biste iskoristili ponudu.

Ponuda važi od 01. januara 2024., 00:00 GMT do 31. decembra 2024., 23:59 GMT.

 

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ponuda važi samo za nove korisnike.

Primenjuju se standardni uslovi EngageBay (https://www.engagebay.com/legal/terms-of-service).

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Vlasnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane vlasnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Vlasnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema Visa-u. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!