Putujte udobno i sigurno uz Visa kartice zahvaljujući usluzi osiguranja

Svi korisnici Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite i Visa Platinum Business kartica automatski ostvaruju pravo na predefinisan paket osiguranja.

Koje Visa kartice nude uslugu osiguranja?

Visa Platinum

 • Propušten let
 • Propušten tranzitni let
 • Zaštita kupca
 • Kašnjenje leta
 • Kašnjenje prtljaga

Visa Signature

 • Propušten let
 • Propušten tranzitni let
 • Zaštita kupca
 • Kašnjenje leta
 • Kašnjenje prtljaga
 • Medicinski troškovi, uključujući slučajeve COVID-19
 • Repatrijacija
 • Otkazivanje putovanja u slučaju COVID-19
 • Otkazivanje putovanja ili skraćenje 
 • Hospitalizacija
 • Kasko CDW osiguranje za iznajmljeno vozilo
 • Sportovi
 • Lični predmeti i lični novac
 • Hitni medicinski troškovi u zemlji

Visa Infinite

 • Propušten let
 • Propušten tranzitni let
 • Zaštita kupca
 • Kašnjenje leta
 • Kašnjenje prtljaga
 • Medicinski troškovi, uključujući slučajeve COVID-19
 • Repatrijacija
 • Otkazivanje putovanja u slučaju COVID-19
 • Otkazivanje putovanja ili skraćenje 
 • Hospitalizacija
 • Kasko CDW osiguranje za iznajmljeno vozilo
 • Sportovi
 • Lični predmeti i lični novac
 • Hitni medicinski troškovi u zemlji

Visa Platinum Business

Visa Platinum Business

 • Kašnjenje leta
 • Kašnjenje prtljaga
 • Medicinski troškovi, uključujući slučajeve COVID-19
 • Repatrijacija
 • Lični predmeti i lični novac
 • Dokumenti

Visa Signature Business
Visa Signature Business card
 • Kašnjenje leta
 • Kašnjenje prtljaga
 • Medicinski troškovi, uključujući slučajeve COVID-19
 • Repatrijacija
 • Lični predmeti i lični novac
 • Dokument

Kada otpočinje osiguravajuće pokriće?

Osiguranje u slučaju COVID-19?

PREDNOSTI OSIGURANJA

OPŠTI USLOVI OSIGURANJA

Pitanja i odgovori