O kompaniji Visa | Finanska inkluzija i finansijska pismenost | Visa

Kreditna kartica sa strelicama koje idu od nje

Slanje i prijem novca

U mnogim delovima sveta, ključna plaćanja između fizičkih lica mogu biti neefikasna i skupa. Da bi pomogla, kompanija Visa onima koji nemaju pristup uslugama nudi mogućnosti brzog, efikasnog i pouzdanog ličnog plaćanja.

Fascikla na ekranu laptopa

Plaćanje svakodnevnih potrepština

Širom Afrike, Indije i drugih rastućih tržišta, elektronska plaćanja kompanije Visa pružaju onima koji nemaju pristup uslugama bolji način plaćanja potrepština, kao što su hrana, odeća, lekovi i prevoz.

Znak novca

Prijem socijalnih davanja

Mnoge državne agencije koriste pripejd proizvode kompanije Visa da bi dostavile novac onima koji nemaju pristup bankama i uslugama i da bi prestale da distribuiraju gotovinu ili robu.

cover image
cover image

Osoba stavlja svoj potpis na mobilnom uređaju
Ruke pune jednog začina među gomilom drugih
Prometna pijaca
Auto-put
Nasmejane žene sa šeširima među prehrambenim proizvodima
Srećni dečaci u zadnjem delu autobusa
Žena šije rukom
Žena kupuje namirnice sa malim detetom

cover image
Strip Osvetnici (Avengers)
cover image
cover image
cover image