Kako SaneBox softver može da koristi vašem poslovanju?

SaneBox je softver za upravljanje i-poštom koji koristi veštačku inteligenciju da organizuje prijemno sanduče kako bi ograničio ometanja i poboljšao produktivnost.


Zašto SaneBox?

  • Udoban interfejs koji čini proces podešavanja intuitivnim i jednostavnim.
  • Kompatibilan sa najpopularnijim platformama za i-poštu kao što su Google, Office 365 i iCloud.
  • Dostupnost korisničke podrške (centar za informacije, ćaskanje, i-pošta i telefon).


Specijalna SaneBox ponuda za korisnike Visa Business kartica

Uštedite 25 USD na bilo koju pretplatu na SaneBox softver uz Visa Business kartice.


Kako iskoristiti ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine, kliknite na dugme «Claim Offer» i unesite prvih 9 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu ponude.
  3. Kliknite na dugme «Get discount» i registrujte se da biste iskoristili ponudu.

Ponuda važi od 10. septembra 2023., 00:00 GMT do 01. septembra 2024., 23:59 GMT.


Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

SaneBox snosi punu odgovornost za ovu ponudu. Ponuda je dostupna novim i postojećim kupcima. Postoje ograničenja.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema kompaniji Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!