Kako Close SRM sistem može da koristi vašem poslovanju?

Close je prodajni CRM sistem visokih performansi napravljen za timove bilo koje veličine koji omogućava bolje privlačenje potencijalnih klijenata, sklapanje više poslova i upravljanje svim komunikacijama sa potencijalnim klijentima i klijentima na jednoj platformi. 


Zašto Close?

  • Intuitivna kontrolna tabla koja omogućava predstavnicima da brzo vide svoje zadatke, potencijalne klijente i učinak.
  • Pristup naprednim funkcijama upravljanja timom, kao što je poziv trenera, tako da trener može da komunicira sa novim predstavnikom i da ga podrži dok ostaje „nevidljiv“ za klijenta.
  • Podrška za video pozive i ugrađeni marketing putem e-pošte.
  • Mogućnost korišćenja Close CRM kao desktop aplikacije.
  • Pristup moćnoj analitici, sveobuhvatnim i transparentnim cenama.

 

Specijalna ponuda koju je kreirao Close za korisike Visa Business kartica

Iskoristite 20% popusta u prvih mesec dana korišćenja Close CRM sistema uz Visa Business kartice.


Kako iskoristiti ponudu? 

  1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme «Claim Offer».
  2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu partnera.
  3. Kliknite na dugme «Get discount», unesite tražene podatke i dostavite obrazac.
  4. Predstavnik Close će vas kontaktirati i obavestiti vas o sledećim koracima.

Ponuda važi od 07.avgusta 2023., 00:00 GMT do 14. jula 2025., 23:59 GMT.


Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Close CRM snosi punu odgovornost za ovu ponudu.

Ponuda važi samo za nove kupce.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema kompaniji Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!