Spaces je kompanija stvorena da vam obezbedi udobnost tokom radnog procesa širom sveta, gde god da se nalazite

Ostvarite 10% popusta na co-working prostore i konferencijske sale u Spaces, a iskoristite i besplatan jednodnevni pristup bilo kom Spaces co-working prostoru ili konferencijskoj sali sa Visa Business karticama.

Kako Spaces može pomoći vašem poslovanju?

Spaces nudi usluge zakupa radnog mesta ili konferencijske sale. Šta može biti bolje od toga kada ste okruženi zanimljivim i svrsishodnim ljudima punim ideja, tokom celog radnog vremena. Samo udobno, lepo i prijatno radno mesto bilo gde u svetu.

 

Zašto Spaces?

  • Radni prostori su popularni među svrsishodnim misliocima i liderima koji samouvereno idu ka svom cilju;
  • mala preduzeća, preduzetnici ili korporativni radnici - Spaces pomaže svima da prošire svoje vidike;
  • bogat program profesionalnih ugostiteljskih usluga;
  • dinamične kancelarije sa jedinstvenom preduzetničkom atmosferom koja podstiče razmišljanje, stvaranje i saradnju.

Kako da iskoristite ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
  2. Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  3. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli ​​na sajt partnera.
  4. Unesite potrebne podatke i platite usluge svojom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. januara do 31. decembra 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera.

Ponuda važi samo za konferencijske sale i članstva. Kupac koji kupuje novi Spaces proizvod ne sme biti postojeći kupac. Pružanje bilo koje usluge ili proizvoda od strane člana Spaces-a pod uslovima ovog Ugovora uvek zavisi od dostupnosti i podložno je standardnim Spaces odredbama i uslovima za određenu uslugu ili proizvod.

Uslovi i Odredbe Visa kompanije.

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!