Ostvarite do 1500 USD kredita za upravljanje LinkedIn Ads kampanjama uz Visa Business kartice.

LinkedIn je najveća svetska mreža profesionalnih kontakata sa preko 850 miliona članova iz više od 200 zemalja i regiona sveta. First Page je kompanija za globalni efikasni marketing i digitalno oglašavanje. Posmatrajući vaše poslovne ciljeve, kompanija sprovodi integrisanu digitalnu strategiju podržanu podacima.

Kako LinkedIn platforma može da koristi vašem poslovanju?

LinkedIn je kompanija sa multilateralnim poslovnim modelom koji nudi rešenja za zapošljavanje, marketing i prodaju, kao i račune za pretplatu.

 

Zašto LinkedIn?

  • Ekonomske mogućnosti za svakog zaposlenog bilo gde u svetu.
  • Komunikacija sa stručnjacima iz celog sveta radi poboljšanja efikasnosti i uspeha profesionalnih aktivnosti.
  • Mogućnost da naučite veštine koje su vam potrebne za postizanje rezultata kroz različite specijalizovane kurseve.
  • Profesionalna mreža za pronalaženje novih zaposlenih i klijenata.
  • Mogućnost praćenja aktivnosti konkurentskih kompanija.

Kako da iskoristite ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
  2. Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  3. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli ​​na sajt partnera.
  4. Registrujte se unosom traženih podataka i First Page predstavnik će vas kontaktirati.

Ponuda važi od 01. oktobra 2022. do 31. decembra 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera.

Ove First Page Limited ponude podležu skupu odredbi i uslova koje zadržavamo pravo da promenimo u bilo kom trenutku. Sve ponude dolaze sa obavezom od 12 meseci, minimalnom mesečnom potrošnjom na oglase i minimalnom mesečnom naknadom za upravljanje. Iznos ponude je fiksni i ne može se delimično iskoristiti. Svi neiskorišćeni iznosi su nepovratni. First Page Limited zadržava apsolutno pravo da povuče i/ili promeni uslove ponuda u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. First Page Limited nije odgovoran za bilo kakav gubitak prodaje koji je rezultat korišćenja usluga ove ponude. First Page Limited ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu reputaciji koja proističe iz korišćenja usluga iz ove ponude. Ukoliko se usluge ne mogu izvršiti zbog više sile, odgovornost se oslobađa delimično ili u potpunosti, u zavisnosti od uticaja više sile. Međutim, ako su okolnosti više sile nastale nakon što je jedna od stranaka odložila izvršenje usluga, ona se ne oslobađa odgovornosti.

Uslovi i Odredbe.

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema kompaniji Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!