Ostvarite do 1500 USD kredita za upravljanje Google Ads kampanjama uz Visa Business kartice.

Google Ads je specijalizovani sistem za postavljanje kontekstualnog oglašavanja na stranice Google pretraživača i na partnerske sajtove mreže multimedijalnog oglašavanja, koji vam omogućava da profitabilno koristite sve prednosti oglašavanja na internetu: prikazujete oglase ciljnoj publici, u pravo vreme i na pravom mestu

Kako je oglašavanje na Google platformi korisno za vaše poslovanje?

Sistem kontekstualnog oglašavanja Google Ads je danas najpopularniji alat za oglašavanje. To uključuje ne samo postavljanje oglasa u rezultate pretraživača, već i mnoge partnerske sajtove širom sveta, kao i video oglašavanje na YouTube-u – najvećem svetskom video hosting sajtu.

 

Zašto Google Ads?

  • Sistem vam pomaže da prikazujete oglase korisnicima koji već pretražuju slične proizvode ili usluge na Google pretraživaču ili pregledaju sajtove koji se odnose na vaše poslovanje.
  • Vi birate gde tačno želite da prikazujete oglase: na bilo kom određenom sajtu, u određenoj zemlji, gradu ili čak korisnicima određenih oblasti, ulica.
  • Vi kontrolišete budžet. Ne plaćate za prikaze oglasa, već za klikove, plaćanje se dešava kada korisnik klikne na vaš oglas. Google Ads nudi opcije za stope. Ne postoji obavezan minimalni nivo troškova. Uvek možete saznati koliko su vaši oglasi efikasni i koristiti ove informacije u budućnosti.
  • Možete da analizirate efikasnost svoje reklamne kampanje pomoću izveštaja i razumete odakle dolaze novi klijenti, ko su, itd. U Google Ads interfejsu ćete pronaći alatke koje će vam pomoći da poboljšate svoje reklame i time povećate protok klijenata.

Kako da iskoristite ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
  2. Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  3. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli ​​na sajt partnera.
  4. Registrujte se unosom traženih podataka.
  5. Social Beat će kreirati novi Google AdWords nalog za vas i Online Social Beat će vas voditi kroz proces korišćenja AdWords.
  6. Platite uslugu svojom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. januara 2023. do 31. decembra 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ove ponude izdate od kompanije First Page Limited podležu skupu uslova i odredbi koje zadržavaju pravo da promene u bilo kom trenutku. Sve ponude dolaze sa obavezom od 12 meseci, minimalnom mesečnom potrošnjom na oglase i minimalnom mesečnom naknadom za upravljanje. Iznos ponude je fiksni i ne može se delimično iskoristiti. Svi neiskorišćeni iznosi su nepovratni. First Page Limited zadržava apsolutno pravo da povuče i/ili promeni uslove ponuda u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. First Page Limited nije odgovoran za bilo kakav gubitak prodaje koji je rezultat korišćenja usluga ove ponude. First Page Limited ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu reputaciji koja proističe iz korišćenja usluga ove ponude. Ukoliko se usluge ne mogu izvršiti zbog više sile, odgovornost se oslobađa delimično ili u potpunosti, u zavisnosti od uticaja više sile. Međutim, ako su okolnosti više sile nastale nakon što je jedna od stranaka odložila izvršenje usluga, ona se ne oslobađa odgovornosti.

Uslovi i Odredbe kompanije Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!