Aktivirajte Verified by Visa

Verified by Visa obezbeđuje dodatni mir za online kupce. To je lozinkom zaštićen sistem sa proverom identiteta dizajniran da potvrdi identitet vlasnika kartice kada se Visa kartica koristi online.

Traženjem lozinke poznate samo vlasniku kartice, banka može verifikovati da pravi vlasnik kartice unosi detalje sa kartice na eCommerce sajt.

Lozinka može biti:

✓ ona koju sami definišete i zapamtite
✓ kod koji vam banka šalje SMS porukom kada želite da izvršite online plaćanje

Kako to radi:

1. Registrujte se za Verified by Visa za samo nekoliko minuta preko banke koja je izdala karticu, ili kada dobijete upit za vreme vaše transakcije.
2. Nakon aktivacije, Verified by Visa vas štiti u svakoj registrovanoj internet prodavnici.
3. Kada kupujete online kod registrovanog prodavca, vaša kartica će biti automatski prepoznata kao zaštićena Verified by Visa.
4. Od vas će se tražiti potvrda autentičnost u Verified by Visa prozoru prikazanom na sajtu korištenjem Verified by Visa lozinke ili jednokratne lozinke izdatoj za vas.
5. Kada ste uneli vaš Verified by Visa kod, samo pratite korake kao i obično da biste završili transakciju.
6. Izdavač će potvrditi svoje unose i transakcija će biti završena nakon uspešne verifikacije.
Close