O kompaniji Visa

Visa je kompanija za globalnu tehnologiju plaćanja koja spaja potrošače, kompanije, banke i vlade u preko 200 zemalja i teritorija, omogućavajući im da koriste digitalnu valutu umesto gotovine i čekova.

Visa je izgradila jednu od najnaprednijih mreža za obradu podataka na svetu. U stanju je da obradi više od 24.000 transakcija u sekundi na pouzdan, pogodan i bezbedan način koji podrazumeva i zaštitu potrošača od prevare i garantovanu isplatu trgovcima. 

Visa ne izdaje kartice, ne produžava kredite niti određuje stope i nadoknade za potrošače. Međutim, zahvaljujući inovacijama, Visa omogućava bankama koje su njeni klijenti da svojim potrošačima ponude veći izbor: platite sada debitnom karticom, unapred pripejd karticom ili kasnije, na kredit.

Vlade zemalja širom sveta prešle su s čekova na digitalne valute kako bi ostvarile pogodnosti pri plaćanju i kupovini i time povećale efikasnost i smanjile troškove, štedeći pritom novac poreskih obveznika.

Visa sve većem broju ljudi na sve više mesta daje pristup elektronskom plaćanju. Od najvećih gradova na svetu do udaljenih predela bez banaka, ljudi se sve više oslanjaju na digitalnu valutu, zajedno s mobilnom tehnologijom, kako bi mogli da koriste novac sve vreme, kupuju preko interneta, prenose novac preko granice i imaju pristup osnovnim finansijskim uslugama. Sve ovo olakšava život korisnicima i podstiče privredni razvoj.

SAZNAJTE VIŠE