Vi u genima nosite strast prema snegu.
Mi smo tu da je zadovoljimo.