• Visa payWave

    Brže i praktičnije rešenje od gotovine


Zumirani prikaz žene koja koristi Visa Paywave

Generička Visa kartica s čipom
Telefon sa Visa Paywave ikonom