Način rada

Kad počnete da prihvatate Visa kartice, postajete deo jednog od najvećih potrošačkih platnih sistema na svetu. Trgovci, korisnici kartica i finansijske institucije deo su napredne Visa mreže, koja vam nudi bezbedne transakcije i blagovremene isplate.

Šta se tačno dešava od trenutka kada prihvatite klijentovu Visa karticu do momenta kada vam legne uplata? Pogledajte kako izgleda postupak naplate putem kompanije Visa.

Život Visa transakcije

Ključni učesnici
Svaka transakcija preko Visa kartice podrazumeva učešće više strana. Naredne definicije pomoći će vam da bolje razumete ko je ko u procesu transakcije.

Korisnik kartice: autorizovani Visa korisnik.

Izdavalac: finansijska institucija koja izdaje Visa kartice i sklapa ugovor s korisnicima zbog isplate.

Trgovac: ovlašćeni primalac Visa kartica za plaćanje robe i usluga.

Prihvatilac: finansijska institucija koja pomaže trgovcu da izvrši naplatu od klijenata preko Visa kartica.

Visa: jedan od najvećih svetskih potrošačkih platnih sistema čiji su članovi finansijske institucije koje izdaju Visa kartice i/ili sklapaju ugovor s trgovcima o prihvatanju Visa kartica.

VisaNet: napredna globalna mreža koja ima ulogu servisa za autorizaciju transakcija obavljenih putem Visa kartica, kao i ulogu servisa za kliring i plaćanje koji prenosi podatke o plaćanju između strana.