Prihvatanje Visa kartica

Pre nego što počnete da prihvatate Visa kartice, sledite ove smernice:

  • Svi trgovci koji prihvataju Visa kartice u obavezi su da se pridržavaju svih saveznih i državnih zakona. Kad je reč o prihvatanju Visa proizvoda, trgovci moraju da prihvate Visa proizvode samo za zakonite transakcije.
  • Trgovci koji prodaju proizvode za koje je određena starosna granica kupca, kao što su alkohol i duvan, moraju imati procese i mehanizme kontrole kako bi se ti zakoni ispoštovali.
  • Trgovci moraju znati da posedovanje Visa kartice ili davanje podataka o Visa računu ne znači da je korisnik kartice punoletan i da mu treba prodati proizvode za koje je određena starosna granica.
  • Izdavanje Visa kartice nije ograničeno na lica starija od 18 godina.

Nakon potpisivanja trgovačkog ugovora za prihvatanje Visa kartica:
Preporučuje se da prihvatate sve Visa kartice, bez obzira na to koja ih je banka izdala. Banke širom sveta klijentima nude veliki izbor različitih Visa kartica. Tu spadaju i kartice Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, nereljefne Visa kartice, Visa Electron, Visa Business i Visa Purchasing – kao i kartice koje je banka izdala zajedno s drugim velikim korporacijama.
Istaknite odobreni promotivni materijal
Da biste korisnicima kartica dali do znanja da prihvatate Visa kartice, banka će vam obezbediti širok raspon nalepnica i drugog promotivnog materijala. Preporučujemo da ovaj materijal istaknete tamo gde će ga korisnici kartice lako uočiti. Korisnici kartica lako će uočiti jasne i vidljive oznake što vodi ka povećanoj upotrebi kartica i obimnijoj prodaji. Vrata i kase dobra su mesta za isticanje promotivnog materijala, baš kao i izlozi i prodajni pultovi. Istraživanja su pokazala da dobro istaknut reklamni materijal utiče na ponašanje potrošača i može dovesti do znatnog povećanja prihoda.

Nemojte odrediti minimalne i maksimalne iznose za naplatu i nemojte naplaćivati proviziju
Ne bi trebalo da postavljate granice u pogledu iznosa niti da naplaćujete proviziju kao uslov za plaćanje Visa karticama. Time možete ugroziti vaš odnos s klijentima, pa čak i izgubiti nove mogućnosti prodaje. Visa je sprovela istraživanje koje pokazuje da mnogi korisnici kartica ne žele da posluju s trgovcima koji za plaćanje Visa karticom postavljaju donju granicu iznosa kupljene robe.

Prikažite poreze na prodajnom računu
Ako se od vas zahteva da naplatite lokalne poreze, najbolje je da ih uračunate u ukupnu transakciju, onako kako se ona javlja na prodajnom računu. Ne bi trebalo da poreze naplaćujete zasebno – na primer, kao gotovinu. Mnogi klijenti u obavezi su da imaju podatke o porezu koji su platili na robu i usluge, stoga će veoma ceniti ako iznos poreza prikažete kao zasebnu stavku na prodajnom računu.

Nemojte nuditi povraćaj u gotovini za Visa transakcije
Ne smete davati gotovinski povraćaj za reklamiranu robu ili otkazane usluge. Ponudite Visa vaučere za refundaciju u slučaju reklamacije robe ili u slučaju promena u korišćenju usluga, kako biste se zaštitili od gubitka usled prevare. Nepoštene osobe mogu pokušati da ukradenom ili falsifikovanom karticom kupe robu i potom je reklamiraju kako bi dobile gotovinu. Ako se legitimni korisnik kartice požali na zloupotrebu kartice, transakcija se može naplatiti od vaše banke koja pak može traženi iznos naplatiti od vas. Ako se to desi, izgubićete i prodatu robu i gotovinu koju ste refundirali.

Nemojte čuvati podatke osim ako je to krajnje neophodno, a u tom slučaju koristite enkripciju
Svi trgovci i kompanije zadužene za obradu podataka koji učestvuju u Visa platnom sistemu i čuvaju, obrađuju i prenose podatke o računu korisnika Visa kartice i/ili o transakciji moraju ispunjavati minimalne zahteve u pogledu sigurnosti podataka u skladu s Programom za bezbednost informacija o računu.

Prihvatanje čipovanih kartica

SAZNAJTE VIŠE