Visa Purchasing

Visa Purchasing nudi vašoj multinacionalnoj kompaniji jednostavno rešenje za složene procese plaćanja. Omogućava vam da zamenite tradicionalan način poručivanja i plaćanja jednostavnijim sistemom nabavke koji može smanjiti papirologiju i uštedeti vreme i novac.

Visa Purchasing je pravo rešenje za multinacionalne kompanije koje žele da poboljšaju kontrolu i automatizovanje troškova nabavke u celoj kompaniji. Visa Purchasing daje vašoj kompaniji sveobuhvatno globalno rešenje za sistem plaćanja koje predstavlja kombinaciju izdavanja kartica, koje se prihvataju svuda u svetu, i upravljanja podacima.

Evo kako vaša multinacionalna kompanija može imati koristi od kartice Visa Purchasing

  • Više pogodnosti, manje papirologije
  • Globalno smanjenje troškova
  • Centralizovano upravljanje
  • Izveštavanje
  • Mogućnost korišćenja širom sveta

Više pogodnosti, manje papirologije
Visa Purchasing daje vam globalno rešenje za sistem plaćanja koje smanjuje potrebu za pismenim zahtevima, porudžbinama, fakturama i čekovima. Zaposleni mogu da vrše nabavku bez odobrenja menadžmeta i papirologije koja oduzima mnogo vremena.

Globalno smanjenje troškova
Multinacionalne kompanije koje koriste karticu Visa Purchasing imaće veću kontrolu troškova i jednostavnije će upravljati troškovima nabavke u zemlji i inostranstvu. Pored toga, objedinjavanjem troškova iz više zemalja zadobiće prednost u pregovorima o popustima na globalnom nivou s ključnim dobavljačima i posrednicima.

Centralizovano upravljanje
Vodeća banka koju vaša kompanija izabere obezbediće globalnu podršku vašem programu na jednom mestu, dok će u isto vreme partnerske banke pružati finansijske usluge na lokalnom nivou vašim poslovnicama i zaposlenima širom sveta.

Izveštavanje
Podaci o transakcijama mogu se slati vašem računovodstvenom sistemu, što vam omogućava kreiranje izveštaja i analizu troškova u poslovnicama širom sveta uz korišćenje ažuriranih i preciznih informacija. Osim toga, imaćete pristup programu Visa rešenja za upravljanje informacijama koji uključuje Napredni servis za obradu podataka i Visa sistem izveštavanja za multinacionalne kompanije za još detaljnije praćenje troškova nabavke vaše kompanije.

Mogućnost korišćenja širom sveta
Visa Purchasing prihvaćena je na više miliona lokacija širom sveta i u celoj Visa globalnoj mreži bankomata. Najbolje od svega, vaši zaposleni mogu koristiti karticu za nabavku svega potrebnog, od kancelarijskog materijala i računara, do plaćanja usluga kao što su ketering i agencije za zapošljavanje.

Za više informacija obratite se svojoj finansijskoj instituciji.