Visa Purchasing

Pojednostavite proces plaćanja u vašoj kompaniji, smanjite papirologiju i uštedite vreme i novac pomoću kartice Visa Purchasing.

Za male i srednje izdatke preduzeća, kartica Visa Purchasing pravo je rešenje za srednja preduzeća i multinacionalne kmpanije koje koriste tradicionalne metode generisanja, praćenja i sravnjivanja plaćanja.

Takođe je idealno rešenje za organizacije koje žele da smanje troškove pojednostavljivanjem procesa kupovine i računovodstva i povećanjem efikasnosti procesa nabavke i preduzetničkih rešenja.

Evo koje koristi može imati vaša kompanija od kartice Visa Purchasing

  • Jednostavnija procedura, manje papirologije
  • Smanjenje troškova
  • Bolja kontrola potrošnje
  • Detaljno izveštavanje i analiza
  • Mogućnost korišćenja širom sveta

Jednostavnija procedura, manje papirologije
Korišćenje kartice Visa Purchasing smanjuje potrebu za pismenim porudžbinama, nalozima za nabavku, fakturama i čekovima. Uz odgovarajuću kontrolu od samog početka procesa, zaposleni imaju mogućnost kupovine bez potrebe za odobrenjima menadžmeta i papirologije koja oduzima mnogo vremena.

Smanjenje troškova
Program Visa komercijalna rešenja može vam pomoći da pojednostavite poslovanje i smanjite troškove. Prelaskom na ovakvu vrstu kartice kompanija može uštedeti u proseku 8–27 $ po transakciji na troškovima obrade podataka. (Izvor: Grupa Aberdeen, 2006)

Bolja kontrola potrošnje
Kompanije koje koriste ovu karticu mogu lako da nadgledaju i kontrolišu troškove i postavljaju limite za potrošnju kod dobavljača, što im daje prednost u pregovorima o popustima. Pored toga, možete kontrolisati potrošnju zaposlenih bez potpisivanja odobrenja svake transakcije.

Detaljno izveštavanje i analiza
Izveštaji koje dobijate od kompanije Visa omogućavaju vam da detaljno pregledate svaku transakciju. Izveštaji o transakciji mogu se selektovati kako bi odgovarali specifičnim potrebama kompanije. Podaci se mogu koristiti za računovodstvo, pošto sadrže ažurne i tačne informacije za nalizu troškova nabavke.

Mogućnost korišćenja širom sveta
Kartica Visa Purchasing prihvaćena je na više miliona lokacija širom sveta i u celoj Visa globalnoj mreži bankomata. Najbolje je što možete koristiti karticu za nabavku svega što vam je potrebno, od kancelarijskog materijala i računara, do plaćanja usluga kao što su ketering i agencije za zapošljavanje.

Obratite se još danas vašoj finansijskoj instituciji povodom kartice Visa Purchasing.