Finansijska inkluzija i pismenost

Skoro četiri milijarde ljudi danas živi na dnu ekonomske piramide preživljavajući s manje od dva dolara dnevno.1 Ogromna većina nema pristup osnovnim finansijskim uslugama.

Visa veruje da je pristup finansijskim uslugama neophodan uslov za napredak. Finansijska inkluzija pokreće ljude da se od neiskorišćenih i izolovanih članova ekonomskog sistema pretvore u uspešne učesnike koji daju sopstveni doprinos. S većom finansijskom sigurnošću i sposobnošću da upravlja sopstvenim sredstvima, deo stanovništva bez pristupa finansijskim uslugama imaće veću mogućnost da pošalje decu u bolje škole, obezbedi siguran krov nad glavom i plati zdravstveno osiguranje članovima porodice. Kroz pristup finansijskim proizvodima i uslugama, kao i alatkama i znanju koji će im pomoći da upravljaju svojim finansijama, pruža im se prilika da budu preduzimljiviji – da stvore ekonomske mogućnosti za sebe, svoju porodicu i zajednicu.

Kao globalna kompanija za tehnologiju plaćanja, Visa shvata da naš najvredniji doprinos jeste uvođenje još više ljudi u zvanični finansijski sistem. To možemo postići stvaranjem puteva za finansijsku inkluziju osoba koje nemaju pristup finansijskim uslugama pomoću:

Poboljšanje pristupa finansijskim uslugama i elektronskom plaćanju ključni je gradivni element koji će velikom broju ljudi pomoći da poboljšaju svoj život i uzdignu se iz siromaštva. Što se više ljudi bude priključivalo globalnoj mreži, to će im se više pružati nove alatke koje će im pomoći da se razviju, a svako od nas imaće koristi od njihovog napretka u svetu koji je sve više međusobno povezan.

1Sreća na dnu piramide: iskorenjivanje siromaštva kroz profit, K. K. Prahalad